Welkom bij de Jeu de Boules Vereniging                                          Coevorden
Jeu de Boules, een sport en spel voor iedereen!                                                                   

Privacy-policy

 

JBV Coevorden verklaart:

* Wij verzamelen NAW gegevens alsmede het e-mailadres en/of telefoonnummer en de geboortedatum van onze leden t.b.v. een lidmaatschapsovereenkomst

* de gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie, contributieheffing, infoverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten

* Wij bewaren de gegevens max. 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Wij verklaren verder:

* Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten(lidmaatschapsovereenkomsten, aanmeldingsformulier, etc) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

* Wij als vereniging geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen m.u.v. de Nederlandse Jeu de Boules Bond

* Wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

* Computers zijn beveiligd.

* Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken indien er uitdrukkelijk daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Aldus verklaart door het: 

Bestuur JBV Coevorden,


Coevorden, 30 juni 2018